jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 29 thág 10, 13:01

Hàm size và checkExtension


- Hàm size trả về dung lượng của tệp đã tải lên (tệp không thuộc wapbuilder sacmau.mobi) với đơn vị đầu vào là byte. Hàm này quy đổi dung lượng về GB, MB, KB.

Cú pháp:
 1. <size>6078440</size> //kết quả: 5.8 MB


- Hàm checkExtension trả về biểu tượng của tệp đã được tải lên, biểu tượng này được hiển thị dưới dạng icon fork awesome (một nhánh nhỏ của font awesome).

Cú pháp:
 1. <checkExtension>tên tập tin</checkExtension>

Và để cho hàm này được hoạt động tốt thì chúng ta nên import stylesheet của fork awesome về. Ở đây mình dùng fork awesome 1.1.7, chèn đoạn code sau vào đầu hoặc cuối trang web:
 1. <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/css/fork-awesome.min.css" integrity="sha256-gsmEoJAws/Kd3CjuOQzLie5Q3yshhvmo7YNtBG7aaEY=" crossorigin="anonymous">


Ví dụ:
 1. <checkExtension>hanh-phuc-nhan-sinh.pdf</checkExtension> //trả về file-pdf-o

- Sử dụng:
 1. <i class="fa fa-<checkExtension>hanh-phuc-nhan-sinh.pdf</checkExtension>" aria-hidden="true"></i> //trả về <i class="fa fa-file-pdf-o" aria-hidden="true"></i>
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin