jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Sáu 5 thág 11, 10:02

Template _category


Đây là template diển thị danh sách bài viết trong chuyên mục, danh sách chuyên mục con (nếu có).

- Sử dụng hàm: Hàm blog và category

- Các biến bổ sung:
$category->title => Tên Chuyên Mục
$category->description => Mô tả ngắn
$category->keywords => Từ Khóa tìm kiếm
$category->thumbnail => Ảnh đại diện
$category->url => Đường dẫn đến chuyên mục
$category->view => Lượt xem


- Template mặc định:
 1. <div class="phdr"><a itemprop="url" href="/_category" title="Chuyên Mục"><span itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""><span itemprop="title">Chuyên Mục</span></span></a>[if:$category->isset == 1] / <a itemprop="url" href="/$category->url" title="$category->title"><span itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""><span itemprop="title">$category->title</span></span></a>[/if] / <span style="color:white">$f->title</span></div>
 2. [if:$total->post == 0]<div class="menu">Chưa có bài viết nào trong chuyên mục này</div>[/if]
 3. <blog:10>
 4. <div class="trithuc9x"><table width="100%"><tbody><tr><td width="65" valign="top"><img src="$thumbnail" onerror="this.src='http://sacmau.mobi/favicon.png'" title="$title" alt="images" width="55" height="55" class="thumb"/></td><td><a href="$url" title="$title"> <b>$title</b></a><br/><font color="#000"><i class="fa fa-eye"></i> Xem $view lượt</font>, <i class="fa fa-book"></i> Mục <span class="mau"><font color="#fff">$thumuc->title</font></span><br/><i class="fa fa-clock-o"></i> $time, $day/$month/$year</td></tr></tbody></table></div>
 5. </blog>
 6. <if:$total->category >= 1><div class="phdr"><i class="fa fa-folder-open" aria-hidden="true"></i> Danh Mục</div></if>
 7. <category:10>
 8. <div class="danhmuc menu"><img src="http://sacmau.mobi/images/folder.png" style="width:20px; height:20px"> <a href="$url" title="$title">$title</a></div></category>
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin