ѕмм
 • Admin (SV!)  [Off]
 • Cứ Luyện đi: Trăm Cấp -> Đột Phá
 Thứ Sáu 5 thág 11, 11:34

Hướng dẫn tạo lập - Tổng quan về trình quản lý trang web


SMM là một nền tảng tạo lập mới giúp bạn dễ dàng tạo ra một blog mà không cần quá nhiều kiến thức lập trình. Để có thể dễ dàng tiếp cận SMM một cách nhanh nhất, vui lòng đọc kỹ bài hướng dẫn này.

I. Trình quản lý (Công cụ xây dựng wap/web)
- Trình quản lý là nơi bạn có thể quản lý hầu hết các hoạt động của blog. Ở đây bạn có thể: tạo lập trang web với trình duyệt tập tin, tạo chuyên mục cho blog (thậm chí là viết bài trực tiếp từ trình quản lý), quản lý thành viên, cài đặt trang web, trỏ tên miền,...
- Bạn chỉ có thể truy cập vào trình quản lý của một trang web trên một hoặc nhiều cửa sổ công khai (hoặc ẩn danh), đồng nghĩa với việc đó, bạn không thể truy cập vào trình quản lý của nhiều trang web trên nhiều cửa sổ công khai (hoặc ẩn danh) trên một trình duyệt.

II. Thiết kế
SMM cung cấp các hàm và biến (functions and variables) để giúp các bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa trang web và tương tác với các template một cách thuận tiện.

1) Cấu trúc cơ bản
Về cơ bản, blog SMM được tạo với template mặc định có cấu trúc như cây thư mục bên dưới:
 1. public_html
 2. ├── guestbook
 3. |   ├── index
 4. |   ├── delete
 5. |   ├── jquery.js
 6. |   ├── ajax.js
 7. |   ├── chat.php
 8. |   └── edit
 9. ├── users
 10. |   ├── index
 11. |   ├── online
 12. |   ├── edit
 13. |   └── upload.js
 14. ├── search
 15. |   ├── index
 16. |   └── data.json
 17. ├── post
 18. |   ├── index
 19. |   ├── _category
 20. |   └── _blog
 21. ├── widget
 22. |   ├── user-list.js
 23. |   ├── marked-ext.js
 24. |   ├── tag.js
 25. |   ├── doomcaptcha.js
 26. |   └── api.imgur.js
 27. ├── header
 28. ├── index
 29. ├── footer
 30. ├── _category
 31. ├── _blog
 32. ├── profile
 33. ├── login
 34. ├── registration
 35. ├── youtube-embed
 36. ├── video-player
 37. ├── toolbar_bbcode
 38. ├── imgur_client-id
 39. ├── sitemap.xml
 40. ├── style.css
 41. ├── font.css
 42. └── 404

Tuy nhiên, các bạn có thể sửa đổi chúng sao cho phù hợp với trang web của bạn.

2) Hàm và template
a) Hàm và biến: Xem tại đây
- Biến nhớ cục bộ
- Hàm subtend - xử lý toán tử số học
- Các hàm điều kiện
- Vòng lặp
- Hàm blog và category
- Hàm chat
- Hàm users
- Hàm member
- Hàm online
- Hàm getytb
- Hàm session và cookie
- Hàm phân đoạn uri và phương thức xử lý của form
- Hàm rand
- Hàm strlen và count
- Hàm replace
- Hàm split
- Lệnh include
- Hàm xoadau
- Hàm strip_tags
- Hàm escape
- Hàm size và checkExtension
- Hàm date
- Hàm md5
- Hàm chop
- Hàm cắt chuỗi

b) Tempate: Xem tại đây

Hệ thống đang trong quá trình kiểm thử. Các bạn có thể báo lỗi và góp ý tại phòng chat.
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin