jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Sáu 5 thág 11, 12:42

Hàm cắt chuỗi


Các hàm này dùng để cắt một chuỗi ký tự bất kỳ bởi một giới hạn cho trước.

Cú pháp:
 1. <strlen:0,$length>văn bản dài hơn $length ký tự</strlen>
 2. <cut:0,$length>văn bản dài hơn $length ký tự</strlen></cut>

Hoặc:
 1. <explode('$str1','$str2')>văn bản nằm giữa $str1$str2</explode>

Ví dụ:
 1. <strlen:0,7>kéo nén đúng tâm</strlen>
 2. //kết quả: kéo nén
 3. <cut:0,7>kéo nén đúng tâm</cut>
 4. //kết quả: kéo nén
 5. <explode('sac','mobi')>sacmaumobi</explode>
 6. //kết quả: mau
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin