jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Sáu 12 thág 11, 16:52

Hàm update


Hàm này dùng để cập nhật nhanh thông tin người dùng.

Cú pháp:
 1. <update('tenbien','nick')>value</update>


Trong đó:
value là dữ liệu mới
tenbien có thể là một trong những biến sau:
name => Tên Hiển Thị
rights => Cấp Bậc Dạng Số (1 - 9) thêm thì tùy bạn
sex => Giới Tính (nam,nu) thêm định dạng thì thay trong /users/edit và trang đăng ký
live => Địa Chỉ nhà do thành viên cung cấp
dayb => Ngày Sinh
monthb => Tháng Sinh
yearofbirth => Năm Sinh
mail => Địa chỉ E-mail
skype => Chữ Ký
facebook => Địa chỉ facebook
www => Địa Chỉ Wapsite
about => Giới Thiệu
status => Tâm Trạng
close => Tình Trạng khóa nick nếu colse == 1 thì sẽ khóa còn bình thường sẽ là 0
cover => URL ảnh bìa
avatar => URL ảnh đại diện
vnd => Đơn vị tiền VNĐ
balans => Đơn vị tiền xu
danhhieu => Danh hiệu, có thể thêm bằng cách mở shop danh hiệu
phone => Số ĐT liên hệ

Ví dụ:
 1. <update('avatar','$u->nick')>
 2. https://i.imgur.com/VpNqxAx.png
 3. </update>


Ngoài ra, để cập nhật tài sản hiện có của người dùng, bạn có thể sử dụng cú pháp:
 1. <vnd('nick')>+int</vnd>
 2. <balans('nick')>+int</balans>

Ví dụ:
 1. <vnd('$u->nick')>+500</vnd>
 2. //cộng 500 vnđ vào tài khoản
 3. <balans('$u->nick')>+1500</balans>
 4. //cộng 1500 xu vào tài khoản
Đã chỉnh sửa
 • SMMSMM
 • SMM đã bày tỏ cảm xúc.
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin