jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Ba 23 thág 11, 09:01

Template duathu


Đây là template game đua thú. Template sử dụng hàm for, balans, vnd, được biểu diễn thông qua hàm duathu.

Cú pháp:
 1. [duathu]
 2. $tenbien
 3. [/duathu]


Trong đó, $tenbien có thể là những biến sau:
$duathu->error
trả về invalidBet nếu tiền cược không hợp lệ
trả về invalidPet nếu thú cưng không hợp lệ
$duathu->result: trả về victory/defeat
$duathu->value: trả về tốc độ di duyển của các thú cưng


Dữ liệu truyền vào của name phần tử input trong biểu mẫu, phương thức POST.
unit
đơn vị tiền tệ
value: balans/vnd
bets
khoản tiền đặt cược
value: thuộc kiểu nguyên (int) và lớn hơn 0
pet
vị trí của thú cưng
value: thuộc kiểu nguyên (int) và nằm trong đoạn [1, 7]


- Template:
 1. [member]
 2. <style>.kg{background:url(https://i.imgur.com/BL6uMpu.png);height:120px}.dd{background:url(https://i.imgur.com/H6QPqPK.png)}.buico{background:url(https://i.imgur.com/8i5I2wy.png) repeat-x;height:24px}</style>
 3. <div class="phdr" style="text-align:center">Đua thú</div>
 4. <empty:[post:result]>
 5. <div class="notice" style="margin-top:0">Đặt 1 ăn 5 quá đã!!</div>
 6. <div class="menu">
 7. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/1.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Thánh nhím</h3><br>
 8. <span class="post_mota">Bạn có biết tml Rammus trong LOL không? Con nó đây này =))</span></td></tr></tbody></table></div><div class="menu">
 9. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/2.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Rồng huyền thoại</h3><br>
 10. <span class="post_mota">Sải cánh rất rộng, một sinh vật huyền thoại, ừ thì huyền thoại nhưng liệu bạn có tin được không</span></td></tr></tbody></table></div>
 11. <div class="menu">
 12. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/3.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Rắn thợ săn</h3><br>
 13. <span class="post_mota">WTF?! Nó đã ở đây... Sinh vật không chân duy nhất tham gia cuộc đua, hãy tin tưởng nó theo cách của bạn </span></td></tr></tbody></table></div>
 14. <div class="menu">
 15. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/4.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Mini Totoro</h3><br>
 16. <span class="post_mota">Các thím đã xem phim này rồi chứ (≧▽≦), nó chạy rất nhanh phải không nào? Nhưng totoro bé thế này thì không biết có làm nên trò trống gì không đây =))</span></td></tr></tbody></table></div><div class="menu">
 17. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/5.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Con bướm xinh</h3><br>
 18. <span class="post_mota">Dành cho những người yêu thích "BƯỚM"</span></td></tr></tbody></table></div>
 19. <div class="menu">
 20. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/6.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Người ngoài hành tinh</h3><br>
 21. <span class="post_mota">Nhanh hay chậm? Hỏi nó mới biết :)) người ta gọi đây là từ trên trời rơi xuống đây mà</span></td></tr></tbody></table></div>
 22. <div class="menu">
 23. <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;width:45px;"><img src="https://kioku17.github.io/sacmau/duathu/7.gif" height="60" width="60" alt="*"></td><td><h3 style="font-size:12px">Khủng long phun nửa</h3><br>
 24. <span class="post_mota">Tùy vào liều lượng chén ớt của nó để đi tìm nguồn nước uống phù hợp</span></td></tr></tbody></table></div>
 25. <div class="phdr" style="text-align:center">Đặt cược</div>
 26. <div class="center">
 27. <form action="?Mastic" method="post">
 28. <select name="pet"><option value="1">Thánh nhím</option><option value="2">Rồng huyền thoại</option><option value="3">Rắn thợ săn</option><option value="4">Mini totoro</option><option value="5">Con bướm xinh</option><option value="6">Người ngoài hành tinh</option><option value="7">Khủng long phun nửa</option></select><br/>
 29. <input type="hidden" name="unit" value="vnd" style="display:none"><input type="number" name="bets" placeholder="Đặt cược xu" min="100"/><br/>
 30. <input type="submit" name="result" value="Chơi luôn"/></form>
 31. </div>
 32. </empty>
 33. <isset:[post:result]>
 34. [duathu]
 35. $duathu->error
 36. <div class="kg"></div><div class="buico"></div><div class="dd">
 37. $duathu->value
 38. </div><div class="buico"></div>
 39. <div class="notice" style="margin-top:0;text-align:center">
 40. [if:$duathu->result == defeat]Xin chúc mừng! thú của bạn đã chiến thắng, bạn nhận được <b><subtend>[post:bets] * 5</subtend></b> Xu[/if]
 41. [if:$duathu->result != defeat]Xin chia buồn! Thú của bạn vì yếu sinh lý nên đã không thể chiến thắng ^^[/if]
 42. <br/><a href="$f->url"><button type="button">Chiến tiếp</button></a>
 43. </div>
 44. [/duathu]
 45. </isset>
 46. [/member]
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin