SacMau
 • SMM (SV!)  [Off]
 • Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu...
 25 thág 7, 16:46

Code PHP lấy danh sách thư mục và sắp xếp theo ngày chỉnh sửa


 1. <?php
 2.  
 3. $dir = 'files/';
 4. chdir($dir);
 5. array_multisort(array_map('filemtime', ($files = glob("*"))), SORT_DESC, $files);
 6.     $i = 0;
 7. foreach($files as $entry) {
 8.     if ($entry != "." && $entry != "..") {
 9.         $name = $entry;
 10.         $size = filesize($entry);
 11.         $output[$i]['name'] = $entry;
 12.         $output[$i]['size'] = $size;
 13.     }
 14.     ++$i;
 15. }
 16.  
 17. ?>
 • Nhim đã bày tỏ cảm xúc.
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin