jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 07:35

Hàm users


Hàm này dùng để lấy thông tin thành viên

Phạm vi sử dụng: Bất kỳ tập tin nào được tạo ra
Cú pháp:
 1. <users:cond>value</users>


Trong đó:

cond có thể được thể hiện thông qua <get:nick>, hoặc là list=num.
Ví dụ:
 1. <users:<get:nick>>thông tin của thành viên <get:nick></users>
hoặc
 1. <users:list=10>Danh sách thành viên</users>


value có thể là các biến:
$id: id của thành viên
$nick: tên đăng nhập
$name: tên hiển thị
$sex: giới tính
$about: giới thiệu bản thân
$rights: (int) vai trò của thành viên
$www: website
$status: tâm trạng
$ip: IP
$avatar: ảnh đại diện
$cover: ảnh bìa
$facebook: địa chỉ facebook
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin