jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 08:13

Template trang đăng ký


Dưới đây là code form đăng ký và function xử lý form đăng ký mà sacmau đang sử dụng nhé!
Các bạn chỉ cần đăng nhập trang quản lý wapsite -> Filebrowser
Tạo một files bất kỳ có tên liên quan đến việc đăng ký
vd: registration
Coppy code bên dưới dán vào và lưu lại là xong rồi. tiếp theo truy cập vào trang của bạn và thêm uri /registration vào sau rồi truy cập và test thôi...🤣🤣🤣
 1. [khach]
 2. <div class="phdr"><b>Đăng Ký</b></div>
 3. [dangky]
 4. <isset($error->login)><div class="rmenu">$error->login</div></isset>
 5. [isset($error->pass)]<div class="rmenu">$error->pass</div>[/isset]
 6. [isset($error->sex)]<div class="rmenu">$error->sex</div>[/isset]
 7. [isset($ketqua)]<div class="notice">$ketqua</div>[/isset]
 8. [/dangky]
 9. <form action="" method="post">
 10. <div class="menu"><p><h3>Tên Đăng Nhập</h3><br/><input type="text" name="nick" maxlength="15" value=""/><br /><small>Tối thiểu 2, Tối đa 15 ký tự. <br /> Các chữ cái được phép trong bảng chữ cái, số và ký hiệu Latin</small></p>
 11. <p><h3>Mật Khẩu</h3><br/><input type="text" name="password" maxlength="20" value=""/><br/><small>Tối thiểu 3 ký tự.<br /></small></p>
 12. <p>Chọn Giới Tính <select name="sex">
 13. <option value="nam">Nam</option>
 14. <option value="nu">Nữ</option>
 15. <option value="khac">Khác</option>
 16. </select></p></div><div class="menu"><p><h3>Tên Hiển Thị</h3><br/><input type="text" name="name" maxlength="30" value="" /><br /><small>Tối đa 30 ký tự</small></p>
 17. <p><h3>Giới thiệu bản thân</h3><br/><textarea rows="3" name="about"></textarea><br /><small>Tối đa 500 ký tự</small></p></div>
 18. <div class="menu"><p><b>Mã xác nhận:</b><br /><script src="http://demo.sacmau.mobi/doomcaptcha.js?1&width=250&height=150&border=1&solid=black" countdown="on" label="" enemies="3"></script></p></div>
 19. <div class="menu"><p><input type="submit" name="submit" value="Đăng Ký" style="border:.5px solid red" id="submit" disabled/></p></div></form><div class="notice"><small>Xin vui lòng, không đăng ký tên như 111, shhhh, uuuu, .v.v... Chúng sẽ bị xóa. </small></div>[/khach]
 20. [member]<div class="phdr"><b>Đăng Ký</b></div><div class="notice">Xin lỗi! Bạn đang đăng nhập không thể đăng ký nhé![/member]
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin