jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 08:18

Template trang đăng nhập


Code đăng nhập giống của johncms nha các bạn.

Đầu tiên đăng nhập vào trang quản lý wapsite chọn filebrowser
Tiếp theo chúng ta tạo 1 file bất kỳ với nội dung dễ nhớ như login, dangnhap,... và coppy code dưới đây nhét vào sau đó lưu lại.
Trường hợp rất đặc biệt:
khi bạn tạo file /login ngang hàng với /index sẽ có sẵn code trong đó rồi
Và đây là code mẫu:
 1. [khach]
 2. [dangnhap]
 3. <isset($error->login)><div class="rmenu">$error->login</div></isset>
 4. <isset($error->pass)><div class="rmenu">$error->pass</div></isset>
 5. <isset($ketqua)><div class="notice">$ketqua</div></isset>
 6. [/dangnhap]
 7. <div class="menu"><form action="" method="post"><p>Tên Đăng Nhập:<br/><input type="text" name="n" value="" maxlength="20"/><br/>Mật Khẩu:<br/><input type="password" name="p" maxlength="20"/></p> </div>
 8. <div class="menu">
 9. <p><input type="submit" name="submit" value="Đăng Nhập"/></p></form></div>
 10. <div class="list1"><p><i class="fa fa-users"></i> <a href="/registration">Đăng Ký Tài Khoản</a></p></div>
 11. <div class="notice"><p><i class="fa fa-lock"></i> Quên tài khoản thì tạo tài khoản mới rồi liên hệ admin đổi lại mật khẩu cho nhé. Xin cảm ơn!</p></div>
 12. [/khach]


Đăng Xuất
Đăng nhập thì phải có đăng xuất chứ, bạn chỉ cần sử dụng đường link trang chủ, trang users hoặc bất kỳ chỗ nào thích hợp chỉ cần
Thêm ?exit vào bất kỳ URL nào mà thành viên có thể thấy được.

Ví dụ
 1. [thanhvien]<div class="rmenu">
 2.         <p>Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang web ?</p>
 3.         <p><a href="?exit" class="submit">Đăng Xuất</a>
 4.         <a href="/" class="submit">Hủy Bỏ</a></p>
 5.         </div>[/thanhvien]
 6.         [khach]<div class="rmenu">
 7.         <p>Bạn chưa đăng nhập nên không thể sử dụng chức năng này!</p>
 8.         </div>[/khach]
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin