jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 08:32

Hàm rand


Hàm này trả về một giá trị ngẫu nhiên tùy thuộc vào loại tham số đã cung cấp.

- một mục ngẫu nhiên từ một chuỗi
- một ký tự ngẫu nhiên từ một chuỗi
- một số ngẫu nhiên trong phạm vi của tham số đã được nhắc đến (tham số là số nguyên)
- một số nguyên ngẫu nhiên giữa số nguyên đầu tiên và tham số số nguyên thứ hai.


Cú pháp:
 1. <rand>value</rand>


Ví dụ:
 1. <rand>sacmau,trithuc9x,admin</rand> //kết quả: trithuc9x
 2. <rand>22,24,26,28,30</rand> //kết quả: 26
 3. <rand>trithuc9x</rand> //kết quả: t
 4. <rand>10</rand> //kết quả: 5
 5. <rand>20,30</rand> //kết quả: 29
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin