jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 09:15

Hàm member


Hàm:
- member trả về nội dung chỉ hiển thị đối với thành viên
 1. [member]value[/member]

- khach trả về nội dung chỉ hiển thị đối với khach
 1. [khach]value[/khach]

- rights trả về nội dung chỉ hiển thị đối với thành viên có cấp độ num được chỉ định, cấp độ cao nhất: 9.
 1. [rights >= num]nội dung hiển thị đối với thành viên có cấp độ từ num trở lên[/rights]
 2. [rights <= num]nội dung hiển thị đối với thành viên có cấp độ từ num trở xuống[/rights]
 3. [rights == num]nội dung hiển thị đối với thành viên có cấp độ num[/rights]
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin