jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 09:35

Hàm phân đoạn uri và phương thức xử lý của form


Hàm uri:
 1. <uri:num> //trả về phân đoạn uri thứ num
 2. <uri> //trả về toàn bộ phân đoạn uri
 3. $f->home<uri> //trả về url trang hiện tại


Phương thức xử lý:
- POST:
 1. <post:key>

- GET:
 1. <get:key>
Đã chỉnh sửa
ѕмм
 • Admin (SV!)  [Off]
 • Cứ Luyện đi: Trăm Cấp -> Đột Phá
 25 thág 10, 11:35
$f->url cũng là url trang hiện tại
 • jekylljekyll
 • jekyll đã bày tỏ cảm xúc.
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin