SMM
 • SMM (SV!)  [Off]
 • Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu...
 26 thág 10, 06:33

PHP Lấy ip và tên Trình Duyệt của khách truy cập


Có lẽ dân chơi php không còn sa lạ gì nữa nhưng với mấy bạn còn lạ thì có lẽ nó vẫn chưa quen cho lắm

💞 Code php hiển thị địa chỉ ip của khách


Để lấy ip của khách chúng ta sử dụng code php
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo $ip;

nhưng truờng hợp khách truy cập thông qua máy chủ proxy thì kết quả trả về sẽ trống nên chúng ta cần thêm đoạn code để kiểm tra và lấy kết quả chính xác hơn
 1. <?php
 2.        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 3.    if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
 4.        $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
 5.    } else if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
 6.     $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
 7.   }
 8. echo $ip;
 9. ?>


💞 Code php hiển thị thông tin trình duyệt của kkhách


Ta có code:
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo $browser;

Khi này hệ thống sẽ đưa ra cho chúng ta một đoạn dữ liệu có dạng
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; V2035) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) coc_coc_browser/99.0.100 Mobile Chrome/93.0.4577.100 Mobile Safari/537.3

có vẻ rất dài dòng phải không, bây giờ nếu muốn rút ngắn nó lại chúng ta cần sử dụng thêm code để cắt cắt và cắt, nhưng tớ thấy có dấu cách để ở nhiều đoạn kìa nên sẽ dùng explode nhé

 1. <?php
 2.      $browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 3.      $browser = explode(' ', $browser);
 4.      $browser = $browser[0];
 5.       echo $browser;

khi dùng explode chúng ta sẽ có 1 mảng với
$browser[0] = Mozilla/5.0
$browser[1] = (Linux;
$browser[2] = Android
$browser[3] = 11;
$browser[4] = V2035)
$browser[5] = AppleWebKit/537.36
$browser[6] = KHTML,...
chỉ cần gọi tên ra thôi

💞 Code IP và Browser Trong wapbuilder SacMau.Mobi


Át min cũng đã thêm biến nhớ để dễ dàng sử dụng bằng cách gọi tên
$f->ip sẽ trả về kết quả là ip của khách

$f->browser sẽ trả về tên trình duyệt của khách với giá trị $browser['0']; nhé!

Chúc các bạn mãi thành công!!!
Đã chỉnh sửa
jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 26 thág 10, 06:48
# SMM (26.10.2021 / 06:33)
Có lẽ dân chơi php không còn sa lạ gì nữa nhưng với mấy bạn còn lạ thì có lẽ nó vẫn chưa quen cho lắm
Code php hiển thị địa chỉ ip của khách
Để lấy ip của khách chúng ta sử dụng code php

nhưng ...
Còn nếu khách muốn lấy toàn bộ thông tin của UA hiện tại thì sao SMMSMM?
Và cũng muốn dùng để mod giao diện riêng cho Linux, Android, Windows, macOS,...
 1. <if('Android' in '$f->useragent' split ' ')>Bố cục giao diện cho thiết bị sử dụng HĐH Android</if>
SMM
 • SMM (SV!)  [Off]
 • Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu...
 26 thág 10, 08:09
# jekyll (26.10.2021 / 06:48)
Còn nếu khách muốn lấy toàn bộ thông tin của UA hiện tại thì sao SMMSMM?
Và cũng muốn dùng để mod giao diện riêng cho Linux, Android, Windows, macOS,...
<if('Android' in ...
thì ta sử dụng luôn $f->useragent
jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 26 thág 10, 08:10
# SMM (26.10.2021 / 08:09)
thì ta sử dụng luôn $f->useragent
Có luôn à a 😂
SMM
 • SMM (SV!)  [Off]
 • Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu...
 26 thág 10, 08:10
# jekyll (26.10.2021 / 08:10)
Có luôn à a 😂
🤣🤣🤣
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin