jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 26 thág 10, 19:22

Hàm split


Hàm này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter, và vị trí phần tử cần xác định là $currentposition.

Cú pháp:
 1. <split('$delimiter','$currentposition')>$string</split>


Ví dụ:
 1. em ở một nơi rất xa //chuỗi cần chuyển
 2. <split(' ','first')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: em
 3. <split(' ','0')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: em
 4. <split(' ','1')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: ở
 5. <split(' ','2')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: một
 6. <split(' ','3')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: nơi
 7. <split(' ','4')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: rất
 8. <split(' ','5')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: xa
 9. <split(' ','last')>em ở một nơi rất xa</split> //trả về: xa
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin