Chủ đề: Hàm online
jekyll
 • jekyll (SV!) [Off]
 • starTừng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
schedule Thứ Hai 8 thág 11, 14:18
Hàm này trả về danh sách thành viên đang trực tuyến.

Cú pháp:
 1. <online=num>value</online>


Trong đó, value có thể là các biến sau:
$total: số người dùng trực tuyến
$nick: Tên tài khoản của người dùng đang trực tuyến
$name: Tên người dùng đang trực tuyến
$rights: (int) Vai trò của người dùng
$avatar: ảnh đại diện
Ngoài ra, value còn bao gồm các biến có trong hàm users


Biến nhớ liên quan:
$online->khach: (int) số khách viếng thăm
$online->thanhvien: (int) số người dùng đang trực tuyến
$online->total: (int) tổng người dùng truy cập (bao gồm cả khách)


Ví dụ:
 1. <div class="phdr">Trực tuyến</div>
 2. <online=10>
 3. <div class="menu"><a href="/profile?nick=$nick" title="$title"><span class="lv$rights">$name</span></a></div>
 4. </online>
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin