Chủ đề: Hàm timeon
jekyll
 • jekyll (SV!) [Off]
 • starTừng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
schedule Thứ Hai 15 thág 11, 16:58
Hàm này trả về thời gian trực tuyến của người dùng theo đơn vị là giây.

Cú pháp:
1. Đếm khoảng thời gian trực tuyến
 1. [timeon]int[/timeon]

- Nếu int là một số nguyên lớn hơn 62415360 thì hàm timeon sẽ trả về đơn vị: ngày.
- Nếu int là một số nguyên lớn hơn 60 thì hàm timeon sẽ trả về đơn vị: phút.
- Các trường hợp còn lại, hàm timeon trả về đơn vị: giây.

2. Thêm một số nguyên vào khoảng thời gian trực tuyến
 1. [timeon('$u->nick')]+int[/timeon]

Trong trường hợp này, int là một số nguyên cho trước, và là giá trị muốn cộng vào thời gian người dùng trực tuyến. Đơn vị: giây.

Ví dụ: Sau mỗi 5 giây, mình muốn cộng 5 giây vào khoảng thời gian trực tuyến của người dùng, mình dùng như sau:
- Ở footer, chèn đoạn code:
 1. <div id="inboxTime"></div>
 2. <script>setInterval(function() {$('#inboxTime').load('timeonline');},5000);</script>

- Tạo tệp timeonline ngang hàng index trong thư mục public_html, với đoạn code:
 1. [timeon('$u->nick')]+5[/timeon]

3. Biến nhớ liên quan
- Biến nhớ đối với thành viên đã đăng nhập:
$u->timeon
- Biến nhớ cho hàm user/users:
$timeon
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin