Chủ đề: Hàm rank
jekyll
 • jekyll (SV!) [Off]
 • starTừng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
schedule Thứ Tư 24 thág 11, 09:50
Hàm này trả về bảng xếp hạng của thành viên.

Cú pháp:
 1. [rank:tenbien1:num]tenbien2[/rank]


Trong đó:
tenbien1
xc: bảng xếp hạng xếp chữ
vnd: bảng xếp hạng vnd
balans: bảng xếp hạng balans
tenbien2
$rank->top: (int) trả về thứ tự xếp hạng của thành viên
$rank->nick: trả về tên tài khoản của thành viên
$rank->name: trả về tên hiển thị của thành viên
$rank->rights: (int) trả về vai trò của thành viên
$rank->lv: (int) trả về level của thành viên
$rank->xc: (int) trả về số điểm xếp chữ của thành viên
$rank->vnd: (int) trả về tài sản vnd của thành viên
$rank->balans: (int) trả về tài sản balans của thành viên
$rank->color: trả về màu nick của thành viên


Ví dụ:
 1. <div class="phdr" style="text-align:center">Top VNĐ</div>
 2. [rank:vnd:5]
 3. <div class="menu"><table width="100%"><tbody><tr><td style="with:90%;text-align:left">$rank->top) <a href="/user_info.php?nick=$rank->nick" title="Trang cá nhân của $rank->name"><strong class="level$rank->lv r$rank->rights" style="font-size:14px;color:$rank->color"> $rank->name</strong></a></td><td style="text-align:right">$rank->vnd VNĐ</td></tr></tbody></table></div>
 4. [/rank]
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin