Diễn đàn | Tìm kiếm

Chiều dài của từ khóa chỉ được phép có từ 4-64 kí tự.
Tìm kiếm là trường hợp bài viết hay chủ đề
Kết quả được sắp xếp theo độ liên quan.
Kết quả tìm kiếm
1 2 3 4 >

Tổng Hợp Code Khung Textarea HTML Đẹp và Tiện

admin: ... Get (thấy sao là ra vậy). Những editors này có giao diện biên tập văn bản sẽ hiển thị chính xác cách hiển thị của mã nguồn khi xuất bản thành trang web. Sử dụng WYSIWYG editor thì bạn không cần kiến thức về HTML; vì vậy sẽ dễ dàng hơn với những ai không có kinh nghiệm lập trình.

<script type="text/javascript" sr ...

21 thág 7, 06:13

Tới chủ đề | Đến bài viết

Share Code CSS Chỉ Hiển Thị Nội Dung Cho Máy Tính Hoặc Điện Thoại

SacMau: ... điện thoại ra xem thì thấy nó thật vướng víu phải không?
Đừng lo SMM sẽ chia sẻ cho bạn cách này chỉ cần sử dụng đoạn CSS ngắn gọn là có thể ẩn nội dung cho một loại trong đó.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Copy code CSS dán vào header hoặc chèn vào file css của website

<style type="text/css">
@media all and (min-width: 480px) {< ...

26 thág 7, 05:36

Tới chủ đề | Đến bài viết

Hàm getytb

jekyll: ... /> </member>
Tệp _blog:
<div class="phdr">Chỉnh Sửa Bài Viết</div>
[rights >= 3]
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<edit:post>$ketqua</edit>
<form id="uyoutube" action=" ...

24 thág 10, 06:52

Tới chủ đề | Đến bài viết

Các hàm điều kiện

jekyll: ... tra
$chuoi: chuỗi tạo mảng và kiểm tra
$tach: giá trị để tách văn bản có thể là dấu cách, chữ, số, ký tự...

Ví dụ:
<if('em' in 'em đang ở một nơi rất xa' split ' ')>tâm trạng của anh khi tìm thấy em</if>
- Nếu anh tìm thấy 'em' thì 'tâm trạng của anh khi tìm thấy em' sẽ được hiển thị
25 thág 10, 08:55

Tới chủ đề | Đến bài viết

PHP Lấy ip và tên Trình Duyệt của khách truy cập

SMM: ... nếu muốn rút ngắn nó lại chúng ta cần sử dụng thêm code để cắt cắt và cắt, nhưng tớ thấy có dấu cách để ở nhiều đoạn kìa nên sẽ dùng explode nhé

<?php
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$browser = explode(' ', $browser);
$browser = $browser[0];
echo $browser;
khi dùng explode chúng ta sẽ có ...

26 thág 10, 06:33

Tới chủ đề | Đến bài viết

Tổng Hợp Một Số Tên Biến Nhớ Sử dụng để Lấy Thông Tin trên wapsite

ѕмм: ... Đơn vị tiền tệ trong wapsite nếu có
$u->danhhieu => Danh hiệu, có thể thêm bằng cách mở shop danh hiệu
$u->phone => Số ĐT liên h ...

25 thág 10, 19:01

Tới chủ đề | Đến bài viết

SQLite Cách Sử Dụng

SMM: ... động, trong khi tập lệnh của bạn đang chạy
$result->finalize();

// Một cách viết tắt hữu ích để tìm nạp một hàng dưới dạng một mảng kết hợp.
// Tham số thứ hai có nghĩa là chúng ta muốn tất cả các cột đã chọn.
//
// Chú ý, cách viết tắt này không hỗ trợ ràng buộc tham số, nhưng bạn có thể
// thoát khỏi các chuỗi thay thế.
// L ...

Thứ Tư 10 thág 11, 15:03

Tới chủ đề | Đến bài viết

Hướng dẫn tạo lập - Tổng quan về trình quản lý trang web

ѕмм: ... tạo ra một blog mà không cần quá nhiều kiến thức lập trình. Để có thể dễ dàng tiếp cận SMM một cách nhanh nhất, vui lòng đọc kỹ bài hướng dẫn này.

I. Trình quản lý (Công cụ xây dựng wap/web)
- Trình quản lý là nơi bạn có thể quản lý hầu hết các hoạt động của blog. Ở đây bạn có thể: tạo lập trang web với trình duyệt tập tin, tạo chuyên mục cho blog (thậm chí là viết bài t ...

Thứ Sáu 5 thág 11, 11:34

Tới chủ đề | Đến bài viết

Hàm update

jekyll: ... vị tiền VNĐ
balans => Đơn vị tiền xu
danhhieu => Danh hiệu, có thể thêm bằng cách mở shop danh hiệu
phone => Số ĐT liên hệ
Ví dụ:
<update('avatar','$u->nick')>
https://i.imgur.com/VpNqxAx.png
</update>

Ngoài ra, để cập nhật tài sản hiện có của người dùng, bạn có thể sử dụng cú pháp:
Thứ Sáu 12 thág 11, 16:52

Tới chủ đề | Đến bài viết

Template duathu

jekyll: ... Nó đã ở đây... Sinh vật không chân duy nhất tham gia cuộc đua, hãy tin tưởng nó theo cách của bạn </span></td></tr></tbody></table></div>
<div class="menu">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;&q ...

Thứ Ba 23 thág 11, 09:01

Tới chủ đề | Đến bài viết
Tổng số: 38
1 2 3 4 >
jekyll
jekyll
jekyll
  • Vòng lặp [2]
  • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
  • Hàm ago [1]
  • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
  • Hàm rank [1]
  • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
  • Hàm inbox [1]
  • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
  • Hàm timeon [1]
  • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin