Diễn đàn | Tìm kiếm

Chiều dài của từ khóa chỉ được phép có từ 4-64 kí tự.
Tìm kiếm là trường hợp bài viết hay chủ đề
Kết quả được sắp xếp theo độ liên quan.
Kết quả tìm kiếm

Hướng dẫn tạo lập - Tổng quan về trình quản lý trang web

ѕмм: ... /> | ├── chat.php
| └── edit
├── users
| ├── index
| ├── online
| ├── edit
| └── upload.js
├── search
| ├── index
| └── data.json
├── post
| ├── index
| ├── _category
| └── _blog
├── widget
| ├── user-list.js
| ├── marked-ext.js
| ├── tag.js
Thứ Sáu 5 thág 11, 11:34

Tới chủ đề | Đến bài viết

Hàm online

jekyll: Hàm này trả về danh sách thành viên đang trực tuyến.

Cú pháp:
<online=num>value</online>

Trong đó, value có thể là các biến sau:
$total: số người dùng trực tuyến
$nick: Tên tài khoản của người dùng đang trực tuyến
$name: Tên người dùng đang trực tuyến
$rights: (int) Vai trò của người dùng
$avatar: ảnh đại diện
Thứ Hai 8 thág 11, 14:18

Tới chủ đề | Đến bài viết

Template typesetting

jekyll: ... /> </form>

23.11.2021 10:35
Thêm vào tệp timeonline ngang hàng index thư mục public_html (tham khảo thêm hàm http://sacmau.mobi/forum/140/ham-timeon.html)
[bot:xcReply]typesetting[/bot]

23.11.2021 10:39
Giả sử, mình có thư mục /app/word-layout và các tệp có trong thư mục này là: index, ajax.js, chat.php

Thứ Ba 23 thág 11, 18:17

Tới chủ đề | Đến bài viết

Tổng số: 3
jekyll
jekyll
jekyll
  • Vòng lặp [2]
  • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
  • Hàm ago [1]
  • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
  • Hàm rank [1]
  • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
  • Hàm inbox [1]
  • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
  • Hàm timeon [1]
  • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin