Phòng chat

                     
Các ký hiệu trên hình ảnh
 Các ký hiệu trên hình ảnh
Admin SMM
 • Admin SMM
 • Thứ Năm 29 thág 7, 11:08

mệt mỏi
Admin SMM
 • Admin SMM
 • Thứ Năm 29 thág 7, 11:08

buồn
Admin SMM
 • Admin SMM
 • Thứ Ba 27 thág 7, 20:15

$tree[] = '<a class="tload" href="" title=""><span itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""><span itemprop="title">'.$chuyenmuc['folder'].'</span></span></a>';
}

echo '<div class="breadcrumb"><a itemprop="url" href="/" title="Home"><span itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""><span itemprop="title"><i class="fa fa-home"></i> </span></span></a> ' . implode(' ', $tree) . '</div>';
Admin SMM
 • Admin SMM
 • Thứ Hai 26 thág 7, 08:42

<script src="https://code.responsivevoice.org/responsivevoice.js?key=u5NMeM7F"></script>
Admin SMM
 • Admin SMM
 • Thứ Hai 26 thág 7, 07:26

Chiên Xào
SacMau
 • SacMau
 • Chủ Nhật 25 thág 7, 17:36

<?php
$d = dir("/etc");
echo "Handle: " . $d->handle . "<br />\n";
echo "Path: " . $d->path . "<br />\n";
while (false !== ($entry = $d->read())) {
echo $entry."<br />\n";
}
$d->close();
?>
SacMau
 • SacMau
 • Chủ Nhật 25 thág 7, 16:47

<?php
$dir = 'files/';
chdir($dir);
array_multisort(array_map('filemtime', ($files = glob("*"))), SORT_DESC, $files);
$i = 0;
foreach($files as $entry) {
if ($entry != "." && $entry != "..") {
$name = $entry;
$size = filesize($entry);
$output[$i]['name'] = $entry;
$output[$i]['size'] = $size;
}
++$i;
}
?>
admin
 • admin
 • Chủ Nhật 25 thág 7, 16:31

 1. <?php$dir = "./";
 2.  
 3. if (
 4. if (is_dir($dir)) {
 5.     if (    if ($dh = opendir($dir)) {
 6.         while ((        while (($file = readdir($dh)) !== false) {
 7.             echo             echo "Filename: $file <br>";
 8.         }
 9.                 }        closedir($dh);
 10.     }
 11. }    }}?>
admin
 • admin
 • Chủ Nhật 25 thág 7, 16:31

<?php$dir = "./";

if (
if (is_dir($dir)) {
if ( if ($dh = opendir($dir)) {
while (( while (($file = readdir($dh)) !== false) {
echo echo "Filename: $file <br>";
}
} closedir($dh);
}
} }}?>
admin
 • admin
 • Thứ Sáu 23 thág 7, 06:10

https://webstartup.net/huong-d ... .html
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển lâu dài

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Nén Ảnh Online