Thông báo

#6

Tác giả: admin (Chủ Nhật, 11 tháng 11 2018)
Tạm thời xong xuôi tất cả các phần! Mình sẽ Close Beta trong ngày 15 thàng 11 tới, mời mọi người trải nghiệm! Cùng đón chờ nhé???

#5

Tác giả: admin (Thứ Năm, 8 tháng 11 2018)
Sắp xong phần Admin Panel rồi!

#4

Tác giả: admin (Chủ Nhật, 4 tháng 11 2018)
Xong chuyên mục lớn, chuyên mục nhỏ rồi nè!!!!

#3

Tác giả: admin (Chủ Nhật, 4 tháng 11 2018)
Xong phần bài viết rồi nè!!!!

#2

Tác giả: admin (Thứ Bảy, 3 tháng 11 2018)
Xong phần index rồi nè!!!!!!

#1

Tác giả: admin (Thứ Bảy, 3 tháng 11 2018)
Đang design lại Style, vui lòng chờ!
Tổng số: 6