jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Hai 25 thág 10 2021

Hàm phân đoạn uri và phương thức xử lý của form


Hàm uri:
 1. <uri:num> //trả về phân đoạn uri thứ num
 2. <uri> //trả về toàn bộ phân đoạn uri
 3. $f->home<uri> //trả về url trang hiện tại


Phương thức xử lý:
- POST:
 1. <post:key>

- GET:
 1. <get:key>
Đã chỉnh sửa
ѕмм
 • Admin (SV!)  [Off]
 • Cứ thử một lần, biết đâu chừng nó lại thành đam mê
 Thứ Hai 25 thág 10 2021
$f->url cũng là url trang hiện tại
jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 5 thág 1, 11:45
SỬ DỤNG VỚI TWIG
Phân đoạn URI:
 1. smm_get_uri_segment()

Phương thức xử lý của form:
 1. smm_request_method() {# thường sử dụng với thẻ if #}
 2. smm_get_get(string) {# phương thức GET #}
 3. smm_get_post(string) {# phương thức POST #}
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: