Chủ đề: FWD CARE: BẢO HIỂM BẢO HIỂM TRỢ CẤP NẰM VIỆN
Admin
  • Admin (SV!) [Off]
  • starTư Vấn Viên - Bảo Hiểm Công Nghệ
schedule Thứ Tư 8 thág 7 2020


Hân hoan vui sống là điều tuyệt vời ai cũng muốn mang đến cho gia đình. Hãy để FWD giúp bạn luôn vững vàng để có thể chăm lo những người thân yêu trên mọi hành trình cuộc sống.<br />
FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện – giải pháp hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện, đảm bảo tài chính của gia đình luôn ổn định, giúp bạn sống trọn mọi khoảnh khắc cùng người yêu thương.
💝 Mức phí: Tư vấn

💞 THÔNG TIN CHUNG
<a data-ultimate-target='#creative-link-wrap-1028 .ult_colorlink' data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}' href="https://www.fwd.com.vn/~/media/Files/FWDVN/pdf/rider-2019/FWD-CARE-Bao-hiem-tro-cap-nam-vien-TnC.pdf?la=vi-VN" title="Quy tắc và Điều khoản FWD CARE Bảo hiểm tai nạn" class="ult_colorlink ult-responsive " style="float:left;font-weight:normal; " data-textcolor="#e87722" data-texthover="#e87722"data-style="">
Quy tắc và Điều khoản FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện</a>


💞 QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
(*) Cho cùng ngày nằm viện, Công ty sẽ chỉ chi trả Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày hoặc Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày tại Phòng chăm sóc đặc biệt.

(**) Quyền lợi được chi trả 1 lần cho dù Người được bảo hiểm thực hiện nhiều phẫu thuật cho cùng 1 chấn thương hoặc 1 bệnh trong 1 lần điều trị nội trú hoặc nhiều giai đoạn cho cùng 1 phẫu thuật.

💞 MỨC PHÍ BẢO HIỂM


<address> </address>
<table style="height: 550px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; width: 20%; text-align: center;" width="20%"></td>
<td style="background-color: #e87722; width: 136px; text-align: center;" colspan="2" width="80%">Nữ / Nam</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e87722; width: 136px; text-align: center;" width="136">Số tiền bảo hiểm</td>
<td style="background-color: #e87722; width: 136px; text-align: center;" width="402">300 nghìn</td>
<td style="background-color: #e87722; width: 136px; text-align: center;" width="185">500 nghìn</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: left;" colspan="3" width="136">Phí bảo hiểm theo tuổicủa NĐBH</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="136">1 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402"> 1,2 triệu</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">5 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">600 nghìn</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185">
<address></address>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="136">10 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">600 nghìn</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185">1 triệu</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">20 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">600 nghìn</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185">
<address>1 triệu</address>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">30 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">750 nghìn</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185">1.3 triệu</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">40 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">900 nghìn</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185">1.5 triệu</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">50 tuổi</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="402">1.5 triệu</td>
<td style="background-color: #e2f5f0; width: 136px; text-align: center;" width="185">2.5 triệu</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 

Lưu ý: Phí bảo hiểm được minh họa phí bảo hiểm năm. Đơn vị tính: đồng 

STBH tối đa cho NĐBH dưới 6 tuổi = 300.000 đồng

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
1 2 3 ... 6 >
📚

Giải Trí và Học Tập

📚

Bảo Hiểm Công Nghệ

Bảo Hiểm Nhân Thọ [12]
Các sản phẩm bảo vệ quyền lợi nhân thọ cho khách hàng được cung cấp từ các công ty lớn như Cathay Life, FWD, VASS, Bảo Việt Gia An ...
Bảo Hiểm Con Người [8]
Các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho con người như tai nạn, sức khỏe, nằm viện, nghề nghiệp...
Bảo Hiểm Tài Sản [4]
Các sản phẩm bảo vệ quyền lợi tài sản cho khách hàng như ô tô, xe máy, cháy nổ...
Hỗ Trợ - Dịch Vụ Bảo Hiểm [1]
Giải quyết các quyền lợi bảo hiểm, Các kênh đóng phí bảo hiểm, Bảo hiểm qua app Smartphone, Chương trình khuyến mãi
📚

Thư Viện Truyện

📚

Sắc Mầu và Cuộc Sống

🌺 SIÊU THỊ BẢO HIỂM
sieu thi bao hiem
💐 NHÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
sieu thi bao hiem
Thông Tin

Tập hợp sản phẩm của các công ty bảo hiểm, giúp khách hàng có sản phẩm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu tài chính hiện tại

Hỗ Trợ

[email protected]

Nguyễn Trí Thức

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM